Ομαδικές εργασίες μαθητών σχολικής χρονιάς 2022-2023

Τα έργα δημιουργήθηκαν στο μάθημα Εικαστικών με την υποστήριξη της καθηγήτριας των Εικαστικών Παπαεμμανουήλ Στέλλα

Οι Χρόνος Εκδόσεις και οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων (1ου και 2ου) Στυλίδας σάς προσκαλούν στις διαδραστικές παρουσιάσεις των 8 παραμυθιών μας για παιδιά από 5 έως 11 ετών

Powered By EmbedPress

“Νοιάζομαι για το παιδί μου” : Πρόγραμμα για την ψυχική υγεία του παιδιού και της οικογένειας.

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι για το παιδί μου” υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με την υποστήριξη της NN Hellas και αποσκοπεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και της οικογένειας, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022, επιδιώκει να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τον ρόλο των γονέων, κηδεμόνων και των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών και προβλημάτων ψυχικής υγείας που βιώνουν στην καθημερινότητά τους σε σχέση με τα παιδιά. Πολύ συχνά, αυτά τα προβλήματα συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τις πολλαπλές κρίσεις, αλλά και την πανδημία, η οποία έχει σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους (επιδείνωση στα επίπεδα στρες, αισθήματα μοναξιάς, θυμού κ.ά). Η έλλειψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις, καθιστά αναγκαία την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας της οικογένειας. 

Το πρόγραμμα “Νοιάζομαι για το παιδί μου” προσδοκά να ενδυναμώσει όλα τα μέλη της οικογένειας, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις σχέσεις τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες εκπαίδευσης για γονείς/φροντιστές, ακόμα και για τα πιο ηλικιωμένα άτομα, αναφορικά με σημαντικά ζητήματα ψυχικής υγείας. Εστιάζει σε πέντε θεματικούς άξονες: Ψυχική Ανθεκτικότητα, Εξαρτήσεις, Εκφοβισμός, Αυτοεκτίμηση & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Διαγενεακές Σχέσεις και Ψυχική Υγεία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιούνται διαδραστικές εκπαιδεύσεις και βιωματικά εργαστήρια για κάθε θεματική ενότητα με τη δωρεάν συμμετοχή του κοινού. Οι γονείς, κηδεμόνες και ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν με ειδικούς επιστήμονες, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις. Επίσης, αποκτούν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές και αξιόπιστα εργαλεία, ενώ εκπαιδεύονται σε καλές πρακτικές και στρατηγικές αντιμετώπισης των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν.

Oι διαδραστικές εκπαιδεύσεις και τα βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Επόμενη δράση: Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 (11:30 π.μ.). Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Μιλάμε με τους ειδικούς για την Ψυχική Ανθεκτικότητα του παιδιού και της οικογένειας. Εγγραφή εδώ

 

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024

Τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από το Κέντρο Υγείας ή από παιδίατρο.

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ).

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση φοίτησης», η οποία θα προσκομιστεί από γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.

ε. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πρωτότυπο και πρόσφατα μεταφρασμένο στα ελληνικά για τους αλλοδαπούς μαθητές.

στ. Για την εγγραφή στο Ολοήμερο δεν υπάρχει περιορισμός.

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ  ΤΕΡΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΔΑ

Τηλ:2238022384, 2238350440 email:mail@1dimstylid.fth.sch.gr

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress