Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

Στις  10-03-2015 πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου επιμορφωτική συνάντηση των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Α΄ και Β΄ τάξη με θέμα: « Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό ».

Την επιμόρφωση οργάνωσε η σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής κυρία Μιχαηλίδου Βασιλική και την παρακολούθησαν επίσης οι σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  κυρίες Ελένη Καραγεώργου, Γλένη Χρησαυγή καθώς και οι Διευθυντές των σχολείων Ανατολικής Φθιώτιδας.