Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Ε’2

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος <<Εργαστήρια Δεξιοτήτων>>, οι μαθητές του Ε’2 τμήματος παρουσίασαν εργασία με τίτλο: <<ΒΛΕΠΩ, ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ>>.

Παρουσίαση εργασίας του τμήματος Δ’2

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος <<Εργαστήρια Δεξιοτήτων>>, οι μαθητές του Δ’2 τμήματος παρουσίασαν εργασία με τίτλο: <<Η ΣΟΦΗ ΕΛΙΑ>>.

Παρουσίαση εργασιών του τμήματος Δ’1

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος <<Εργαστήρια Δεξιοτήτων>>, οι μαθητές του Δ’1 τμήματος παρουσίασαν εργασίες με τίτλο: <<Η ΣΟΦΗ ΕΛΙΑ>>, <<ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ>>, <<ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ>> και <<ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ>>.

«Ένα σακί μαλλιά»

Στο πλαίσιο του Δ΄ κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων που αναφερόταν στη θεματική Δημιουργώ- Καινοτομώ οι μαθητές της Ε΄1 τάξης δημιούργησαν ένα Stop Motion βίντεο με τίτλο «ένα σακί μαλλιά». Πρόκειται για ένα κείμενο του Παντελή Κολιότσου που βρίσκεται στο ανθολόγιο της τάξης μας και που τα παιδιά αμέσως είχαν ξεχωρίσει εξαιτίας του πολύ συγκινητικού του θέματος. Τα σκηνικά της ταινίας δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά τα οποία με την τεχνική Stop Motion και με ήρωες φιγούρες playmobil δημιούργησαν την ταινία που ακολουθεί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σαν τάξη θα θέλαμε να δώσουμε στην κυρία Παπαεμμανουήλ Στέλλα, εικαστικό του σχολείου μας, η οποία έκανε την παραγωγή και επεξεργασία της αφήγησης των μαθητών και του ήχου.